ostatní kontakty

.

.

Městská policie

tel.  568 408 358, 725 666 156
Pracovníci:
Petr Dohnal, vedoucí městské policie, e-mail: pdohnal@mbudejovice.cz
Jaromír Filipský,e-mail: jfilipsky@mbudejovice.cz
Zdeněk Forman,e-mail: zforman@mbudejovice.cz
Milan Smetana, e-mail: msmetana@mbudejovice.cz

 

Činnost městské policie:

 • – Kontroluje parkování,
 • – řeší výtržnosti i ve večerních hodinách,
 • – přispívá k ochraně osob a majetku,
 • – dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
 • – přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • – odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
 • – upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k jejich nápravě,
 • – v rozsahu stanoveným zákonem o přestupcích ukládá a vybírá blokové pokuty,
 • – zabezpečuje v ranních hodinách nebezpečné přechody pro chodce u základních škol,
 • – provádí odchyt zatoulaných psů a předává je do útulku pro zatoulaná zvířata,
 • – vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění.

 


.

Média

.

Zpravodaj moravskobudějovického mikroregionu

Vydavatel: MěKS Beseda Moravské Budějovice
Purcnerova 62
67602, Moravské Budějovice
E-mail: redakce@besedamb.cz
Tel.: 568 421 322

www.besedamb.cz/zpravodaj

.

.

.

MBI – kabelová televize Moravské BUdějovice

Provozovatel: MAME Moravské Budějovice, s.r.o.

Tovačovského sady 98, 67602 Mor. BUdějovice
tel.:  568 420 039 , fax: 568 421 372
mame@mame.ktvmb.cz

 

Kabelová televize – Infokanál-MBi, Internet:
Studio KTV – Městský úřad Mor. Budějovice, nám Míru 31
676 02 Moravské Budějovice
e-mail: mbi@ktvmb.cz, tel.:  +420 568 408 340